GELENEKTEN GELECEĞE KARAGÖZ

GELENEKTEN GELECEĞE KARAGÖZ

1929 Yılında Çekoslovakya, Sovyetler Birliği, Romanya, Avusturya, Almanya, Yugoslavya, Fransa ve Bulgaristan...

Paylaş
Düzenleyen: Unima İstanbul
Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği(Unıma - Unıon Internatıonal De La Marıonette)
1929 Yılında Çekoslovakya, Sovyetler Birliği, Romanya, Avusturya, Almanya, Yugoslavya, Fransa ve Bulgaristan gibi ülkelerin temsilcilerinin katıldığı toplantıda Unıma’nın kuruluş çalışmaları başlatılır. Aynı yıl Paris’te, 1930’da Fransa’da ve 1933 yılında Yugoslavya’da toplantılar sürdürülür.
Kukla ve Gölge Oyunu Sanatları’yla ulusların birbirlerini tanımalarına hizmet etmek, dostluk ve kardeşliği pekiştirmek, barış içerisinde birarada yaşamlarına katkı sağlamak, kukla ve gölge oyunu sanatıyla ilgilenen sanatçı, araştırmacı, uzman, yazar, bilim adamı ve teknisyenlerin birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla kurulan Unıma, gün geçtikçe gelişerek uluslararası örgütlenmesini genişletmiştir. Bu gün yaklaşık yüz ülkenin üyesi olduğu Unıma’nın Merkezi, Fransa’nın Charleville Mezieres kentinde bulunmaktadır.
Zengin ve köklü bir kukla ve gölge oyunu geleneğine sahip olan Türkiye’nin, Unıma içerisinde yer almasının yararı uzun yıllar tartışılmış ama bir türlü olumlu çalışmalar yapılamamıştır. Sonunda konu Kültür Bakanlığı’nca 23-27 Ekim 1982 tarihleri arasında Ankara’da toplanan I. Milli Kültür Şurası’nda ele alınarak Unıma Türkiye Milli Merkezinin kurulması çalışmalarına başlanması konusunda tavsiye kararı alınmıştır.Çeşitli nedenlerden dolayı gerçekleştirilmeyen kuruluş çalışmaları, 1988 yılında Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı’nın çalışmaları üstlenerek yürütmesiyle sonuca ulaşmış ve Unıma Türkiye Milli Merkezi 27.09.1990 tarih ve 90-1013 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 1908 sayılı Dernekler Kanununun 11. ve 12. maddelerine göre kurulmuştur. Türk kukla ve gölge oyunu sanatlarını yurtiçinde ve yurtdışında, diğer milletlerin kukla ve gölge oyunlarını da ülkemizde tanıtarak, bu sanatların araştırılmasını, geliştirilmesini, korunmasını ve yaşatılmasını sağlamak amacıyla kurulan merkez, kısa sürede kukla ve gölge oyunumuzun yurtiçi ve yurtdışında tanıtımı, sanatçıların haklarının savunulması, sanatın geliştirilmesi, yaygınlaştırılması konularında birçok çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 1997 yılında kurulan Bursa Şubesi ardından 2009 yılında İstanbul Şubesi kuruluşunu tamamlamıştır.
Özellikle Karagöz’ün yaşayan kültür hazinesi olarak Unesco tarafından kabul edilmesiyle, yaşayan kültür mirası olarak dünya literatürüne geçen sanatçıların yaşadığıİstanbul’da Unıma’nın İstanbul Şubesinin varlığı bir başka anlam ve önem taşımaktadır.
Çocuk Oyunları Ücreti: 2 TL
Etkinlik Tarihi : 18-12-2010 Saat : 12:00

Etkinlik Yeri

FATİH ALİ EMİRİ EFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ
http://www.kultursanat.org/etkinlik.php?id=343

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İzlediğiniz etkinlikler hk.yorumlarınız etkinliği henüz izlememiş kişiler için çok faydalı olacaktır.